W ostatnich latach Polska może pochwalić się stale malejącym stopniem bezrobocia. Według ostatnich danych zajmujemy już drugie miejsce wśród wszystkich państw Unii Europejskiej pod względem poziomu bezrobocia. Lepszy wynik odnotowały jedynie Czechy. Czy jednak rzeczywiste bezrobocie w Polsce jest tak niskie?

 

Czego nie ma w statystykach?

 

Informacje na temat stopnia bezrobocia, które publikowane są w mediach, dotyczą oficjalnych danych. Nie znajdziemy w nich nic na temat bardzo istotnego zjawiska, jakim jest bezrobocie utajone. Czym jest bezrobocie ukryte, zwane również utajonym?
Ten rodzaj bezrobocia występuje pod kilkoma postaciami, choć nie jest objęty oficjalnymi statystykami. Dotyczy między innymi grupy ludzi, która pozostaje bez zatrudnienia, jednak z różnych powodów podejmuje decyzję o nierejestrowaniu się w Urzędzie Pracy. Przyczyny takich decyzji są różne. Niektórzy nadal uważają, że posiadanie oficjalnego statusu osoby bezrobotnej to coś wstydliwego, dlatego tak długo, jak tylko mogą, unikają rejestracji w Urzędzie Pracy. Jest też grupa osób, która od jakiegoś czasu na własną rękę poszukując zatrudnienia, jest przekonana, że lada chwila odniesie sukces, więc rejestrowanie się jako osoba bezrobotna okaże się zbędne.
Inną postacią bezrobocia ukrytego jest sytuacja, w której dla osób wykształconych, posiadających szczególne umiejętności, nie ma odpowiednich ofert pracy. Wówczas taka osoba staje przed trudnym wyborem podjęcia pracy zdecydowanie poniżej jej kompetencji (np. osoba z wyższym wykształceniem wykonuje najprostsze prace fizyczne) lub  pozostania bez zatrudnienia.
Jednak najczęściej, mówiąc o tym, czym jest bezrobocie ukryte, mamy na myśli jego najpowszechniejszą formę, występującą w rolnictwie.

 

Bezrobocie agrarne?

 

Taką nazwę stosuje się często zamiennie z bezrobociem ukrytym, ponieważ skala, w jakiej ten typ bezrobocia występuje w rolnictwie jest największa
w kraju. Szacuje się, że problem ten dotyczy prawie miliona osób. Bezrobocie agrarne związane jest z sytuacją, w której występuje tzw. nadzatrudnienie, czyli liczba osób zatrudnionych w danym zakładzie, gospodarstwie jest większa niż realne zapotrzebowanie na pracowników. Zatem takie osoby mają pracę, jednak są w niej zupełnie zbędne.

Bez wątpienia wyjaśnienie czym jest bezrobocie ukryte jest pierwszym krokiem do dalszego badania tego zjawiska. Dopiero uzyskując więcej danych, uda nam się podjąć kroki ku rozwiązaniu tego, bardzo powszechnie występującego problemu. Jednak poziom ogólnego bezrobocia w kraju, powinien jak najszybciej zostać uzupełniony o dane na temat bezrobocia ukrytego, aby prezentować bardziej rzetelny obraz gospodarki państwa.

Niskie bezrobocie i atrakcyjne oferty pracy w Poznaniu