Życie nie zawsze jest łatwe. Doświadczamy w nim różnych emocji. Znajdujemy się w różnych sytuacjach. Na podstawie dostępnych informacji musimy podjąć decyzje, które nie zawsze okazują się trafne, a nasze sądy i opinie – słuszne. Dlaczego tak się dzieje?

Sprawiedliwe sądy i duża skuteczność w działaniu

 

Odpowiedź przynosi umiejętność analizowania emocji i ich trafnego odczytywania z zachowań oraz gestów innych ludzi. Osoba, która doskonale rozumie emocje, lepiej poznaje innych ludzi. Podejmując decyzję czy dokonując osądów, bierze ona pod uwagę wszystkie posiadane informacje, nie pomija tych z pozoru nieistotnych.

W efekcie podjęte przez nią działania są bardziej optymalne, ponieważ nie są uzależnione od schematów czy stereotypów. Można więc stwierdzić, że kreowane przez nią rozwiązania czy rozstrzygnięcia sporów są bardziej sprawiedliwe.

Wysoka inteligencja emocjonalna pozwala spojrzeć na danym problem z wielu stron. Dzięki temu jednostka odznaczająca się tą cechą jest w stanie postrzegać innych ludzi obiektywnie, takimi, jakie one są, a nie przez pryzmat siebie, swojego położenia.

Osoby z inteligencją emocjonalną potrafią kontrolować swoje odczucia. Ta cecha sprawia, że w ich przypadku ryzyko wyrażenia emocji w niewłaściwy sposób czy w niepożądanym momencie jest mniejsze niż u innych. W ten sposób tacy ludzie rzadziej ranią inne jednostki i rzadziej szkodą sobie wskutek niewłaściwego zachowania.

Wiele badań dowiodło, że osoba inteligenta emocjonalnie osiąga sukcesy częściej niż ludzie pozbawieni tej cechy. Dlaczego tak się dzieje? Zdolność panowania nad emocjami, czyli wzbudzania jednych i tłumienia innych we właściwym momencie, sprzyja właściwemu pełnieniu ról społecznych i tym samym osiąganiu celów.