Udar mózgu stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka, dlatego tak ważna jest natychmiastowa reakcja. Pierwsza pomoc polega, przede wszystkim, na wezwaniu pogotowia ratunkowego oraz ułożenia poszkodowanego w bezpiecznej pozycji. Objawy udaru mózgu to, np.: niedowład kończyn, nienaturalne wykrzywienie twarzy czy zaburzenia widzenia bądź równowagi.

 

Czym jest udar mózgu?

 

Udar mózgu to poważne zaburzenie pracy narządu ośrodkowego układu nerwowego. Przypadłość stanowi zagrożenie, nie tylko dla zdrowia, ale i ludzkiego życia. Rozróżnia się niedokrwienny udar mózgu, spowodowany zatrzymaniem dopływu krwi do narządu, oraz krwotoczny, wywołany wylewem krwi do mózgu. Umiejętność rozpoznawania objawów udaru oraz szybka reakcja na nie, to kluczowy element w ratowaniu zdrowia i życia człowieka.

 

Udar mózgu – objawy

 

Objawy udaru mózgu nie zawsze są identyczne u każdej z osób, które ich doświadczyły. Istnieją jednak charakterystyczne symptomy, mogące świadczyć o tym, że doszło do zaburzenia pracy narządu ośrodkowego układu nerwowego i potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Należą do nich, przede wszystkim:

  • zaburzenia równowagi bądź widzenia,
  • silne zawroty głowy, utrudniające swobodne poruszanie się,
  • nagłe osłabienie,
  • bełkotliwa i trudna do zrozumienia mowa,
  • silne osłabienie mięśni prowadzące do niedowładu, zwykle tylko po jednej stronie ciała,
  • intensywny ból głowy,
  • nienaturalne wykrzywienie twarzy, np. charakterystyczny opadający kącik ust,
  • drętwienie kończyn.

 

Szybkie rozpoznanie objawów udaru mózgu i wezwanie pomocy może uratować ludzkie życie. Bardzo ważne jest, aby nie bagatelizować niepokojących symptomów, ponieważ zdarza się, że zanim przyjedzie na miejsce, pogotowie ratunkowe, objawy mogą chwilowo ustąpić, co nie znaczy, że pomoc jest już niepotrzebna.

 

Udar mózgu – pierwsza pomoc

 

W przypadku podejrzenia udaru mózgu należy natychmiast wezwać karetkę, dzwoniąc pod numer: 999. Na czas przyjazdu karetki na miejsce zdarzenia, trzeba zadbać o komfort i wygodę osoby poszkodowanej, ale nie wskazane jest podawanie jej picia, ani jedzenia.  Jeżeli osoba poszkodowana jest nieprzytomna, należy ułożyć ją w pozycji bezpiecznej – bocznej ustalonej, która zabezpiecza przed zapadaniem się języka do wnętrza gardła, zapewniając tym samym drożność dróg oddechowych. Sytuacja, w której doszło do zatrzymania oddechu wymaga podjęcia natychmiastowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli uciskania klatki piersiowej i ratowniczych oddechów w stosunku 30:2. Przed przyjazdem karetki, o ile to możliwe, należy przygotować pełną dokumentację medyczną osoby poszkodowanej oraz wykaz stosowanych przez nią leków. Dla ratowników medycznych istotną informacją jest również dokładny czas, w jakim wystąpiły niepokojące objawy.